TIMU 2022 品牌四週年展「Arouse 喚」 

TIMU的品牌核心,是透過欣賞美的本質,深層的傳遞「愛」的意義。

美,無需創造、也不分性別
它存在於每個人、與生活周遭

美,只需探索它、喚醒它、擁抱它

透過大自然,透過海洋,透過一趟旅程,生命經歷的種種都能化為養份;在人生的每段旅程中,經由覺察自己、接受自己、好好珍惜現在的自己,學會與自己相處,了解自己的價值,看見自己的美。

瞭解自己是尊貴無比、獨一無二的創造
Know Thyself.

______________________________________________________
#TIMUAQUA #品牌週年展 #快閃店 #水上時裝品牌